PIEŚNI  NA  WIELKI  POST

LP

TYTUŁ

M E L O D I A

                          T  E  K  S  T

ŚPIEWNIK
STRONA

FUNKCJA
LITURICZNA

AUTOR

ADAPTACJA

AUTOR

Tłumaczenie

Pochodzenie

1

A myśmy się chlubić powinni

Gelineau J. .

Ziemiański S.

 

 

Ps  67
Wielki Czwartek

All. 306
Ex. 84
Wys. P. 30

Procesyjna
do Ołtarza Adoracji

2

A pod Krzyżem Matka stała

Piasecki Z.

 

Stabat Mater dolorosa
LU 1634

Anonim

 

All. 298

NMP

3

Baranek niesie brzemię win

Kowolik J.

 

Anonim

 

 

Ch.Op. I  156

 

4

Bliskie jest Królestwo Boże

Pawlak I.

 

 

Pawlak I.

Mk  1,15; 1 J 1,2

ŚL 172

Ex.  93

 

W i O

5

Błagam Cię

Ziemiański S.

 

Ziemiański S.

 

 

Wys. P. 26

 

6

Boże, coś przyrzekł,

Bojasiński T.

 

Maria Gratia s.

 

 

All. 276

 

7

Boże, Ojcze Wszechmogący

Jef R.

 

Pawlak I.

 

 

All. 117
 
ŚL 173

W i O

 

8

Bracia nadeszła godzina

 a  J.

 

 

Ziemiański S.

Rz 13

Wys. P. 20

 

9

Chrystus cierpiał za nas

Pawlak I.

 

 

 

1 P 2,21-24

All. 283

Ex. 108

 

W i O

10

Chwała Tobie, cześć

Rak R.

 

Gloria, laus Israel es tu Rex LU 589

 

Procesja w Niedzielę Palmową

Ch.  l. I  211

 

11

Dałeś nam przykład, o Jezu

Mazurek M.

 

 

 

Iesu, quadragenariae
LH II 30
LG II 36

 ŚL 174

 

12

Duszo Chrystusowa

Stuligrosz S.

 

Loyola I.

 

 

 ŚL 175
All. 151

 K

13

Dzieci  hebrajskie

Rak R.
Prochota H.
 
pB
Sied.39

   a  J.
Anonim
Anonim

Pueri HebraeorumLU 583

 

Ps 23
Procesja z palmami na Niedzielę Palmową

Ch.  l..I   210
Ch. Op. I  195 Wys. P. 28
 
pB 288
Sied.39  155

Poświęcenie palm w Niedzielę Palmową

14

Gdy Pan wstępował do Miasta Świętego

Rak R.

 

 

Anonim

Ingrediente Domino
LU 590

Ch.  l. I  212

 

15

Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Piasecki Z.
Gelineau J.

 

Ubi caritas
LU 664

Dziurzyński J.

Wielki Czwartek
antyfona

ŚL 207
All. 124

 W i O

16

Głos się rozlega

 a  J.

 

Anonim

 

 

Wys. P. 22

 

17

Gologoto

Anonim

 

Anonim

 

 

Cham. 134

 

18

Hołd Tobie sława i cześć

Bernat Z
Gloria , laus et honor;
Israel es tu Rex;
LU 588-589
/hymn/

 

Kosko J.  

Lewkowicz W.

Gloria , laus et honor;
Israel es tu Rex;

LU 588-589
/hymn/

 

 

Procesja Niedzieli Palmowej

 

 L 204
Wys. P. 29
 
pB 289

Sied. 39. 156
Sied. 39. 158

Poświęcenie palm w Niedzielę Palmową

19

Hosanna

Jończyk A.

 

Pietkiewicz J.

 

 

 uk 99

 

20

Hosanna Synowi Dawida

Rak R.

Brzyski P.

Hosanna Filio David

LU 578

 

Jankowski.

Bernat Z.

Hosanna Filio David

LU 578

 

Procesja Niedzieli Palmowej

Ch.  l. I  209

 uk 101

Sied..39  155

All. 299

Poświęcenie palm w Niedzielę Palmową

21

Krzyżu Chrystusa
(Którzy Chrystusa z tęsknotą szukacie)

Anonim
Anonim

 

Anonim
Anonim

 

 

All. 287
Ex. 132

 

22

Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony

Pfeiffer I.

 

Anonim

 

 

Ex. 373

 

23

Krzyżu mój, krzyżu com dla Ciebie zrobił ?

Machura M.

 

Skwarnicki M.

 

 

All. 288

 

24

Nawróć się, ludu w pokorze

Blanka s.

 

Gratia s.

 

 

All. 277

 

25

O Boże, o Boże

Anonim

 

Anonim

 

 

Cham. 142

 

26

O Boże mój, o Zbawicielu mój

Gelineau J.

 

 

Ziemiański S.

Ps 51

All. 191

 

27

O Chryste, zwróć swą bolesną głowę

Żukowski J.

 

Anonim

 

 

 uk 124

 

28

O człowiecze wspomnij sobie

Bączkowicz A.

 

Anonim

 

 

Ch. Op. I 124

 

29

Odszed  Pasterz od nas

Lewkowicz W.

 

Lewkowicz W.

 

 

ŚL 214

 

30

O Panie mój, racz zbawić mnie

Gelineau J.

 

 

Ziemiański S.

Ps 114

Wys. P. 48

 

31

Panie,Ty widzisz

Kowolik J.

 

Anonim

 

 

Ch. Op. I  175

 

32

Panie, nogi Twe całuję

Anonim.

 

Anonim

 

 

Ch. Op. I  174

 

33

Pan Jezus grzechy  nasze  na krzyż ze sobą wziął

Anonim

z Tyńca

 

Anonim

z Tyńca

 

 

All. 294

J. Chr.

34

Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni

Bujarski Z.

 

 

Anonim

LG II 40

 ŚL 178

 

35

Raduj się Jerozolimo

Anonim

 

 

 

Iz 66,10-11
Ps 121, 1-6

All. 273

 

36

Serce cierniową strojne koroną

Woźny M.

 

Dorda J.

 

 

Wys. P. 109

 

37

Ujrzałem wodę  wypływającą

Jakiel S.

 

Lewkowicz W.

 

 

All. 21

POK.

38

Ukrzyżowany

Mański I. O.

 

Claudel P.

 

 

 uk 158

 

39

Wielbimy krzyż Twój Panie

Bernat Z.

Ziemiański S.

 

Crucem tuam

LU 708

Kosko J.

Ps 66,2

All. 309

All. 311

 

40

Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy

Lewkowicz W.

 

Anonim

 

 

All. 301

 

41

W Ogrojcu Jezus klęczy

Hassler L.

"O Haupt voll Blut und Wunder"

Anonim

Anonim

 

 

Ch. Op. I  152

 

42

Wstanę i pójdę do mojego Ojca

Deiss L.

Ziemiański S.

Deiss L.

 

 

Ch. Op. II 233

 

43

Wstań, który śpisz i powstań z martwych

Skop G.

 

 

 

Ps 26
Ef 5,14

All. 278

 

44

Wszyscy wielbią Twe Imię

Rak R.

 

Turba multa
LU 588

 

 

Ch.  l. I  212

 

45

Zbawienie przyszło przez  krzyż

Anonim

 

Anonim

 

 

Cham. 158

 

46

Zmiłuj się, Stwórco

Łuciuk J.

 

 

 

Audi, benigne Conditor
LH II 29
LG II 35

 ŚL 181