Pisma św. Franciszka z Asyżu i św. Klary

(strona zawiera pisma w formacie dokumentów pod MS Word  - spakowane Zip'em. Dla lepszej funkcjonalności każdy rozdział i numer wiersza posiada w dokumencie swoją zakładkę, co ułatwia wyszukiwanie i poruszanie się po tekście.)

TEKST

Wszystkie pisma św. Franciszka

Wszystkie pisma św. Klary

TEKST + KOMENTARZ (podzielone na rozdziały i tematy)

Reguły (rozdziały 1-12)

Listy (rozdziały 13-24)

Modlitwy (rozdziały 25-33)

Pisma św. Klary (35-42)

OPRACOWANIA I LITERATURA

Wykaz skrótów franciszkańskich

Wybrana literatura franciszkańsko-klariańska

Chronologia życia św.Franciszka i św.Klary